Aktualności - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
informacja
Komunikat informacyjny - prace administracyjne
Szanowni Klienci!
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi związanymi z wdrażaniem nowej wersji systemu Blik, pomiędzy 2021-05-14 01:00 - 2021-05-14 04:00, z przyczyn technicznych, w systemie nie będą przetwarzane transakcje Blik oraz inne usługi.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!
Komunikat informacyjny - prace administracyjne
Szanowni Klienci!
Informujemy, że w dniu 16 maja 2021r.  Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 18:25 do 18:55 będzie dla klientów niedostępny w zakresie nadawania i odbierania zleceń.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!
informacja
informacja
Komunikat informacyjny - prace administracyjne
Szanowni Klienci!
Informujemy, że w dniu 06-05-2021r. (czwartek) między godziną 07:00 a 8:00 w związku z zaplanowanymi pracami administracyjnymi wystąpią przerwy w dostępie do Bankowości Internetowej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!
informacja
BLIK - łatwe i bezpieczne płatności
informacja
SGB ID - POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI
informacja
Komunikat informacyjny - zmiana godzin funkcjonowania placówki w Wartkowicach.
Szanowni Klienci!
Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku placówka Banku w Wartkowicach ul. Targowa 12
będzie czynna od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Zapraszamy!
informacja
Komunikat informacyjny - świadczenie "Rodzina 500+" z rządowego programu.
Szanowni Klienci!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach informuje, że od dnia 01.02.2021r. można składać elektronicznie za pomocą bankowości internetowej wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" z rządowego programu.

Aby złożyć wniosek należy przejść do zakładki "Świadczenia", wypełnić go i wysłać elektronicznie.
informacja
Komunikat dla Klientów - Tarcza Finansowa PFR 2.0
15 stycznia 2021r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

informacja
Komunikat dla Klientów
Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją wytycznych EBA.
informacja
Komunikat dla Klientów
Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0:

Polski Fundusz Rozwoju opublikował informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.  Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.
informacja
Komunikat dla Beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR
Szanowni Państwo –
Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:
 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
 • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
 • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:
(wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).      

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
informacja
Komunikat dla Klientów - Zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure.
Szanowni Państwo!

W najbliższych tygodniach zaczną obowiązywać ważne zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure, dlatego poniżej przypominamy istotne informacje:
 • Z dniem 31 października br. wejdą w życie zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure dla wszystkich kart wydanych w ramach Zrzeszenia SGB. Od tego dnia podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji metodą :

Podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu
      przesłanego za pomocą sms na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta.”
 
 • Od 28 września br. – podczas wizyty w Banku klienci będą mieli możliwość dokonania zmiany weryfikacji transakcji internetowych
  z wykorzystaniem usługi 3D Secure.
Sama metoda działać będzie od 31 października br.
 • Do 30 października br. transakcje internetowe potwierdzane będą nadal za pomocą dotychczasowych metod (hasło statyczne
  lub hasło 3D Secure - kod wysłany sms).

UWAGA: jeżeli posiadacz karty nie zmieni metody potwierdzania transakcji z wykorzystaniem usługi 3D Secure (odpowiedź na pytanie weryfikacyjne + sms), od dnia 31 października br. nie zapłaci za transakcje wykonywane w Internecie, jeżeli wymagane będzie dodatkowe potwierdzenie.
 
informacja
Komunikat dla Klientów
Szanowni Państwo!
Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 8 września 2020 roku wprowadza się zmiany do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.
informacja
INFORMACJA
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach informuje, że od dnia 7 sierpnia 2020 roku został wprowadzony dla klientów niebędących Klientami SGB
i zrzeszonych Banków Spółdzielczych limit w wysokości 500 PLN na pojedynczą transakcję wypłaty gotówki z bankomatów obsługiwanych przez systemy IT Card.
Zarząd Banku
informacja
Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców
Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Klienci naszego Banku Spółdzielczego mogą składać wnioski w wersji online TUTAJ

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają
  z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po
  1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
  w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:
 • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa
  nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od l
  iczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
 • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
  Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/
informacja
Zmiana limitów transakcji zbliżeniowych dowolną kartą bez PIN do 100 zł.
Klienci Banków Spółdzielczych SGB przy zakupach  mogą już korzystać z limitu 100,00 zł w transakcjach zbliżeniowych kartą Visa i Mastercard bez podawania numeru PIN.  
 
Jeśli to karta Mastercard, z której już korzystasz, lub nowa karta Visa – nie musisz nic robić, by aktywować nowe limity transakcji. W przypadku karty Visa, którą już posiadasz – usługa zacznie działać po wykonaniu jednej transakcji stykowej.
 
Pamiętaj: płatność bez PIN-u zwiększa Twoje bezpieczeństwo w dobie koronawirusa.
 
Przypominamy, że korzystając z cyfrowych portfeli Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay nie musisz podawać PIN-u niezależnie od limitu. W tym przypadku PIN zastępują zabezpieczenia Twojego smartfona lub smartwatcha.
informacja
SPRAWDŹ JAK OBECNIE DZIAŁAMY
ZMIANA GODZIN I ORGANIZACJI PRACY PLACÓWEK
 
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach informuje, że od dnia 1 października 2020 roku wraca do stałych godzin pracy i obsługi Klientów we wszystkich placówkach Banku tj.:

Oddział Wartkowice    od godz. 08:00 do godz. 15:30
Filia Łęczyca                 od godz. 08:00 do godz. 15:30    
Filia Poddębice           od godz. 08:45 do godz. 16:30PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
 • Bezwzględnie stosuj zasady zapobiegania zarażeniu koronawirusem.
 • W trosce o wspólne bezpieczeństwo nadal zachęcamy #zostańwdomu.
 • Jeśli jednak postanowisz odwiedzić naszą placówkę, pamiętaj o obowiązkowym zakryciu ust i nosa.
 • Korzystaj z elektronicznych kanałów obsługi oraz komunikacji z Bankiem (e-mail, bankowość internetowa, telefon).
 • Jeśli musisz skorzystać z bankomatu lub terminala dotykaj klawiszy w jednorazowych rękawiczkach.


ZASADY OBSŁUGI OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWKACH
 
 • W placówkach na sali obsługi może przebywać jednocześnie 2 Klientów.       
 • Klienci obsługiwani są pojedynczo.
 • Prosimy, na obsługę poczekać przed placówką – pracownik zaprosi do środka. To konieczne i powszechne środki ostrożności.
 • Kasjerzy w banku mogą poprosić nas o odkrycie twarzy w celu identyfikacji, mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę,
 • Oczekując w kolejce prosimy, zachować odległość przynajmniej 2 metry od pozostałych osób.
 • W naszych placówkach regularnie dezynfekujemy powierzchnie i urządzenia specjalnymi preparatami.


WYPŁATY GOTÓWKI Z BANKOMATÓW
 
Nasz bankomat pracuje bez zmian 24 h na dobę i na bieżąco jest uzupełniany w gotówkę.  Może się jednak zdarzyć, że w urządzeniu zabraknie banknotów. W takiej sytuacji nie martw się, jest to sytuacja chwilowa spowodowana wyłącznie zwiększoną liczbą wypłat.

         
ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ, UWAŻAJ NA PRÓBY OSZUSTWA
 
 • Zachowaj szczególną uwagę w kwestii podejrzanych e-maili, SMS-ów, telefonów.
 • Nie klikaj w linki, które zachęcają Cię do logowania do bankowości czy wykonywania przelewów.
 • Prosimy nie przekazuj nikomu wrażliwych danych,
 • Pamiętaj, że Bank i jego pracownicy nigdy nie proszą o podanie kodu PIN lub hasła, nie prosimy również o przelew pieniędzy z konta.
 • Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami związanymi z np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w banku jako tzw. „rezerw krajowych”.
 • Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić na stronie Banku lub stronach rządowych, czy dana informacja jest prawdziwa
 • Korzystając z bankowości internetowej pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: sprawdź je tutaj.
Mikrorachunek podatkowy
Mikrorachunek podatkowy - sprawdź kto go powinien mieć i jakie jest jego przeznaczenie.
informacja
ZMIANA GODZIN PRACY PLACÓWEK BANKU
KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
informuje, że z dniem 1 października 2020 roku ulegają zmianie godziny pracy Placówek Banku, a mianowicie:

Oddział Wartkowice ul. Targowa nr 12
poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do godziny 15:30
sobota - zamknięte

Filia Poddębice Plac Kościuszki nr 4
poniedziałek – piątek od godziny 8:45 do godziny 16:30
sobota – zamknięte

Filia Łęczyca ul. M. Konopnickiej 11b/2
poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do godziny 15:30
sobota – zamknięte
informacja
Wyniki loterii promocyjnej "Kredyt gotówkowy 2019"


Szanowni klienci,
w dniu 13.11.2019 roku w siedzibie SGB-Banku S.A. w Poznaniu w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru odbyło się losowanie nagród I i II stopnia Loterii promocyjnej „Kredyt gotówkowy 2019”,  w której uczestniczył m.in. Bank Spółdzielczy w Wartkowicach.

Dla Klientów naszego Banku wylosowano nagrody II stopnia:
  • tablet Lenovo TAB E10 o wartości 549,00 zł brutto,
  • słuchawki bezprzewodowe JBL o wartości 180,00 zł brutto,
  • powerbank o pojemności 16000 mAh o wartości 100,00 zł brutto.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich Klientów naszego Banku do udziału w kolejnych promocjach!
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) (split payment)
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) (split payment) - kogo obowiązuje i jak funkcjonuje.
Express Elixir
Przelewy Express Elixir już dostępne w Bankach Spółdzielczych SGB! Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie profesjonalny system rozliczeniowy, umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych.
Aplikacja mobilna PORTFEL SGB
Aplikacja mobilna PORTFEL SGB jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Aplikacja umożliwia wygodny, intuicyjny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do informacji o środkach  dostępnych i transakcjach wykonanych kartą .
Aplikacja mobilna PORTFEL SGB 2.0 została stworzona z myślą o i dla klientów.
Google Pay - G Pay
Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w Internecie, sklepach stacjonarnych i aplikacjach. Pozwala na wygodne płatności poprzez
zbliżenie telefonu do terminala płatniczego tak, jak zwykłą kartą.
Apple Pay
Apple Pay to łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób płacenia w sklepach, aplikacjach i internecie. Możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień.
Garmin Pay
Usługa Garmin Pay to transakcje zbliżeniowe opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu czy przekąsić coś podczas przejażdżki.
Western Union
Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość prostego i szybkiego  przesłania pieniędzy w blisko 515 000 placówkach agencyjnych
w ponad  200 krajach i terytoriach.
informacja
Godziny graniczne
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści