Konta Firmowe - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Firmy
Rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy) w złotych
Rachunek bieżący:
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • możliwość dopasowania usług do indywidualnych potrzeb Klienta
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • możliwość korzystania z usługi Internet Banking – Oddział Banku w Twojej Firmie
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
  • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
  • zapewnia dostęp do informacji o saldzie rachunku za pośrednictwem telefonu komórkowego - SMS Banking

Rachunek pomocniczy:
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)
  • możliwość dopasowania usług do indywidualnych potrzeb Klienta
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
  Płatności masowe - Usługa identyfikacji płatności masowych dla klientów instytucjonalnych
  Produkt stanowi specjalistyczną usługę polegającą na obsłudze płatności kierowanych na rachunek Klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, będące identyfikatorami płatności, przyporządkowane indywidualnie każdemu płatnikowi oraz na księgowaniu wpływów na rachunku rozliczeniowym przez rachunki będące identyfikatorami płatności.
  Płatności masowe przeznaczone są dla Klientów posiadających dużą liczbę kontrahentów regulujących płatności w określonych terminach np. dla przedsiębiorstw energetycznych, gazowniczych, telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, spółdzielni mieszkaniowych, firm ubezpieczeniowych, uczelni oraz innych dostawców usług o charakterze masowym.

  Usługa polega na:
  -  przyjmowaniu od dłużników Klienta płatności kierowanych na rachunek rozliczeniowy Klienta poprzez rachunki wirtualne, które stanowią identyfikatory płatności,
  -  rejestrowaniu płatności przychodzących na rachunki wirtualne w systemie operacyjnym Banku,
  -  księgowaniu kwot przyjętych płatności na rachunku rozliczeniowym Klienta.

  Warunkiem świadczenia przez Bank Usługi jest posiadanie przez Klienta w Banku rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego) oraz dostępu do bankowości elektronicznej.
  Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego
  CODE SWIFT: GBWCPLPP
  .
  Wróć do spisu treści