Kredyty - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Firmy
Kredyty
Kredyt w rachunku bieżącym
  • finansowanie bieżącej działalności
  • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia
  • dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt płatniczy
  • doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych
  • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu bez możliwości jego odnowienia
  • termin spłaty do 30 dni
  • atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych

Kredyt obrotowy
  • finansowanie bieżącej działalności
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • dogodne formy zabezpieczeń
Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści