Kariera - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Poszukujemy pracowników do pracy w Zespole:
1)   Obsługi klienta: na stanowisku Doradcy Klienta.
2)   Analiz kredytowych: na stanowisku Analityka.
3)   IT: na stanowisku Informatyka.
 
Oferta pracy skierowana jest do absolwentów takich kierunków jak: ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, ekonometria i informatyka.

Zadaniem Informatyka jest:
  • pełnienie funkcji Administratora systemu informatycznego Banku,
  • bieżące wsparcie informatyczne dla pracowników Banku,
  • serwis sprzętu i infrastruktury IT,
  • wsparcie w bieżących projektach Banku.

Wymagania:
  • wykształcenie kierunkowe,
  • podstawowa wiedza nt. sprzętu informatycznego.

Zadaniem Doradcy Klienta jest:
  • świadczenie profesjonalnej obsługi klienta w zakresie usług bankowych,
  • budowanie i utrzymanie długotrwałych, poprawnych relacji z klientem,
  • realizacja planu handlowego - aktywna sprzedaż produktów bankowych,
  • obsługa kasowo – dysponencka.
       
Zadaniem Analityka jest:
  • umiejętność analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych oraz prezentacji przygotowanego materiału,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • zdolności analizy/syntezy informacji.

Wymagania od Doradcy i Analityka:
  • znajomości oferty handlowej Banku,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z klientem,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  • otwartość na zmiany,
  • dokładność, samodzielność,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • skuteczność przekazywania informacji,
  • gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • odporność na stres.

Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
  • zdobycie doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności z zakresu powierzonych obowiązków.

 
Z a p r a s z a m y  !

CV prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat.bswartkowice@wp.pl

Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’’wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Wartkowicach ul. Targowa nr 12  moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny), udostępnionych przez mnie w celach rekrutacji oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wyrażam/Nie Wyrażam *) zgodę na wykorzystanie mojego CV przez rekrutacji oraz przez okres 2 lat od zakończenia rekrutacji, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Wartkowicach.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści