Konta Osobiste - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Klienci Indywidualni
ROR - Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w złotych
Zalety produktu:
  • możliwość rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
  • możliwość lokowania niskich kwot
  • nieograniczony dostęp do rachunku
  • operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem
  • forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta
  • dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet, telefon
  • zapewnia dostęp do informacji o saldzie rachunku za pośrednictwem telefonu komórkowego - SMS Banking
  • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób
  • dostęp do usług dodatkowych: zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze, polecenia zapłaty
  • usługa "Płać kartą i wypłacaj" (CashBack) - wypłata jednorazowo do 500zł podczas zakupów w punktach oferujących usługę
PRP - Podstawowy rachunek płatniczy
Przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Zalety produktu:
  • możliwość dokonywania wpłat środków pieniężnych na rachunek w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  • możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa w UE, w bankomacie lub placówce dostawcy
  • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich
  Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego
  CODE SWIFT: GBWCPLPP
  .
  Wróć do spisu treści