Lokaty - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Klienci Indywidualni
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych
Cechy produktu:
  • umożliwia pomnażanie środków pieniężnych
  • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej - 500 zł
  • stałe lub zmienne oprocentowanie
  • elastyczne okresy lokowania - do 24 miesięcy
  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres umowny
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego
  • możliwość zadysponowania odsetkami po upływie okresu umownego
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika
  • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Rachunek oszczędnościowy w złotych
Cechy produktu:
  • służy do gromadzenia środków pieniężnych
  • minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku - 1000zł
  • nieograniczna wysokość i częstotliwość wpłat (z wyjątkiem pierwszej wpłaty)
  • umowa zawierana na czas nieokreślony
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków do dnia poprzedzającego dzień wypłaty
  • odsetki na rachunku kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
  • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści