Kontakt - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
ADRES CENTRALI BANKU
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
99-220 Wartkowice ul. Targowa 12

Sekretariat
tel. 43 678-51-28
fax 43 678-58-36

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści