kredyt_eko - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Kredyt gotówkowy EKO
Kredyt gotówkowy EKO to propozycja dla Klientów poszukujących dogodnych warunków finansowania wydatków związanych z zakupem i montażem m.in instalacji fotowoltaicznych.
 
Kredyt pomoże:
 • zmniejszyć koszty eksploatacji domu,
 • docieplić budynek,
 • wymienić stary piec lub kupić sprzęt AGD +++
jeśli brakuje Ci środków, sprawdź naszą ofertę – kredyt gotówkowy EKO i skorzystaj z rządowych programów dofinansowania.
 
Zadbaj o środowisko, Zmniejsz koszty eksploatacji swojego domu!
 
Oszczędzaj!

Kredyt EKO! to szybki i tani kredyt gotówkowy na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne – konsumentów.
 
PRZEZNACZENIE:
 • instalacje fotowoltaiczne
 • przydomowe, ekologiczne oczyszczalnie ścieków
 • systemy dociepleń budynków (termomodernizacja)
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki),
 • sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności A+++;
 • koszty ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej
 • przyłącze do sieci cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)
  
PARAMETRY:
 • Maksymalna kwota kredytu 50.000,00 PLN
 • Oprocentowanie zmienne4,99% w stosunku rocznym (stopa redyskonta + 4,88%)
 • Prowizja0,00%
 • Maksymalny okres kredytowania – do 7 lat
 • Oprocentowanie kredytu – zmienne

Objaśnienia:
1 Redyskonto na dzień 25.09.2020 wynosi 0,11 %
Kredyt wypłacany jednorazowo, w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę)

WAŻNE: Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 50% wartości wykorzystanego kredytu (na podstawie faktur) w terminie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu pod rygorem zmiany oprocentowania od następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym przypada termin wykonania zobowiązania.

W przypadku nierozliczenia się z kredytu oprocentowanie liczone jest w stosunku rocznym jako dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Wysokość odsetek ustawowych ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a stopy referencyjnej NBP - na stronie internetowej www.nbp.pl.

DOKUMENTY WYMAGANE:
 • Wniosek o udzielenie kredytu
 • Formularz danych klienta      
 • dokumenty, których zakres uzależniony jest od źródła uzyskiwania dochodów przez klienta
 • dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32.362,26 zł, oprocentowanie zmienne 4,99%, całkowity koszt kredytu 2.362,26 zł (w tym prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 2.362,26 zł), 35 równych rat kapitałowo –odsetkowych w kwocie 898,99 zł, ostatnia rata w kwocie 897,61 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 30.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści