Listy do Klienta - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
ZMIENIAMY OPROCENTOWANIE KONT I LOKAT
Wartkowice, dnia: 29-05-2020r.
Szanowni Państwo,

Rada Polityki Pieniężnej NBP w celu wsparcia polskiej gospodarki, w dniach 17 marca, 8 kwietnia oraz
28 maja 2020 roku podjęła decyzje o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP.
 
Stopa referencyjna w PLN obniżona została łącznie 1,40 p.p. natomiast Stopa lombardowa w PLN obniżona została łącznie o 2,00 p.p.

Spowodowało to, że Zarząd Banku podjął decyzje o dostosowaniu oprocentowania do sytuacji rynkowej tj.
o obniżeniu z dniem 2 lipca 2020 roku oprocentowania kont i lokat, z których Państwo aktualnie korzystają.

Poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji na ten temat:

1) od 2 lipca 2020 roku Bank obniży oprocentowanie: na kontach oszczędnościowych i na lokatach.
Dotyczy to kont i lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Dane szczegółowe znajdują się w załączonej tabeli.

2) jeżeli nie zgadzają się Państwo na zmianę oprocentowania na wskazanych kontach i lokatach, mogą
Państwo:
- zgłosić sprzeciw wobec tych zmian do 1 lipca 2020 roku - umowa wygaśnie wtedy 1 lipca 2020 roku,
- wypowiedzieć umowę ze skutkiem od dnia poinformowania nas o zmianie – jednak nie później,
  niż do 1 lipca 2020 r.
- sprzeciw lub wypowiedzenie mogą Państwo, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, złożyć u doradcy  klienta w placówce Banku.
 
3) zasady, które dotyczą zmiany naszego oprocentowania opisane są w Regulaminie prowadzenia
rachunków dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach (Rozdział. 7, dział D.  § 122).

Z poważaniem Zarząd Banku


Stopy procentowe w skali roku, które obowiązują od 2 lipca 2020 r.informacja
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści