• Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
 • ul. Targowa 12
 • 99-220 Wartkowice
 • tel. 43 678-51-28 fax. 43 678-58-36
 • SWIFT Code/BIC GBWCPLPP
Szukasz najlepszych rozwiązań do swoich finansów - jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować. Rozważ wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz się posługiwać kartą, umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Nie jest istotne, czy jesteś młodą osobą, pragnącą związać swoją karierę i biznesową przyszłość z działalnością w obszarze rolnictwa, czy też doświadczonym hodowcą albo producentem rolnym z ustaloną renomą. W każdym wypadku liczy się zaangażowanie, pasja, chęć doskonalenia i osiągania sukcesów. Kompleksowa oferta usług finansowych, jaką dysponuje Nasz Bank, ma przede wszystkim na celu ułatwić zrealizowanie podjętych planów.
Znajdź produkt DLA SIEBIE


W sferze biznesu skutecznie poruszamy się od dziesięcioleci. W tradycję Banku wpisane jest konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjnych pomysłów i pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń, mających na celu rozwój spółki czy instytucji. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania różnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych rodzinnych.
Znajdź produkt dla SWOJEJ FIRMY


RACHUNEK ROR
 1. Swobodne korzystanie ze zgromadzonych osobistych środków pieniężnych pochodzących z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty, zasiłków z pomocy społecznej lub innych wpływów
 2. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 3. Posiadaczem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba małoletnia (pow. 13-go roku życia)
 4. Istnieje możliwość otwarcia rachunków wspólnych
 5. Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 6. Do rachunku mogą być wydane karty:
  1. Maestro, VISA Electron bez funkcji zbliżeniowej lub
  2. Visa Electron PayWave, MasterCard Debit PayPass z funkcją zbliżeniową
 7. Korzyści z posiadania karty to:
  1. szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
  2. brak prowizji od transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą
  3. możliwość dokonywania transakcji w Internecie – dla bezpieczeństwa klienta udostępniamy na życzenie usługę 3D-Secure
  4. możliwość sprawdzenia w bankomacie za pomocą karty stanu środków na rachunku
  5. aktualizacja stanu dostępnych środków w trybie on-line
 8. Zarządzanie rachunkiem przez system bankowości elektronicznej przez całą dobę – Internet Banking
 9. Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon – SMS Banking
 10. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
 11. Możliwość ustanowienia pełnomocnika do ROR
 12. Możliwość dokonywania wszelkich opłat stałych np. spłata kredytu, czynsz, abonament RTV, internet itp. na wskazany rachunek bankowy, w terminie podanym przez Posiadacza rachunku
 13. Dyspozycje złożone do godziny granicznej (14.30) określonej w Umowie Bank realizuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone po godzinie granicznej, następnego dnia roboczego
 14. Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 15. Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach lub na rachunkach oszczędnościowych


Szczegółowe informacje na temat produktu uzyskacie Państwo w naszych Placówkach.

Załącznik: Wyciąg z taryfy prowizji i opłat