• Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
 • ul. Targowa 12
 • 99-220 Wartkowice
 • tel. 43 678-51-28 fax. 43 678-58-36
 • SWIFT Code/BIC GBWCPLPP
Szukasz najlepszych rozwiązań do swoich finansów - jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować. Rozważ wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz się posługiwać kartą, umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Nie jest istotne, czy jesteś młodą osobą, pragnącą związać swoją karierę i biznesową przyszłość z działalnością w obszarze rolnictwa, czy też doświadczonym hodowcą albo producentem rolnym z ustaloną renomą. W każdym wypadku liczy się zaangażowanie, pasja, chęć doskonalenia i osiągania sukcesów. Kompleksowa oferta usług finansowych, jaką dysponuje Nasz Bank, ma przede wszystkim na celu ułatwić zrealizowanie podjętych planów.
Znajdź produkt DLA SIEBIE


W sferze biznesu skutecznie poruszamy się od dziesięcioleci. W tradycję Banku wpisane jest konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjnych pomysłów i pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń, mających na celu rozwój spółki czy instytucji. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania różnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych rodzinnych.
Znajdź produkt dla SWOJEJ FIRMY


"PRZYJAZNY KREDYT"

Warunki udzielenia kredytu:
 1. Okres kredytowania: do 10 lat.
 2. Kwota kredytu : Min. 10.000,- PLN, max 80.000,- PLN.
 3. Obowiązek rozliczenia się w 60 % z pobranego kredytu.
 4. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej.
 5. Przeznaczenie:
  1. rozbudowa lub dokończenie budowy domu,
  2. remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
  3. zagospodarowanie terenu pod ogród
  4. adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
  5. zakup działki budowlanej,
  6. zakup garażu,
  7. partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  8. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
  9. zakup samochodu.
 6. Zabezpieczenie: zgodnie z podjętą decyzją Zarządu.
 7. Forma spłaty rat kredytu:
  1. w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych,
  2. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
  3. lub w innej formie.


Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych produktów uzyskacie Państwo w naszych Placówkach.

Załącznik: Wyciąg z taryfy prowizji i opłat