• Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
 • ul. Targowa 12
 • 99-220 Wartkowice
 • tel. 43 678-51-28 fax. 43 678-58-36
 • SWIFT Code/BIC GBWCPLPP
Szukasz najlepszych rozwiązań do swoich finansów - jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować. Rozważ wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz się posługiwać kartą, umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Nie jest istotne, czy jesteś młodą osobą, pragnącą związać swoją karierę i biznesową przyszłość z działalnością w obszarze rolnictwa, czy też doświadczonym hodowcą albo producentem rolnym z ustaloną renomą. W każdym wypadku liczy się zaangażowanie, pasja, chęć doskonalenia i osiągania sukcesów. Kompleksowa oferta usług finansowych, jaką dysponuje Nasz Bank, ma przede wszystkim na celu ułatwić zrealizowanie podjętych planów.
Znajdź produkt DLA SIEBIE


W sferze biznesu skutecznie poruszamy się od dziesięcioleci. W tradycję Banku wpisane jest konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjnych pomysłów i pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń, mających na celu rozwój spółki czy instytucji. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania różnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych rodzinnych.
Znajdź produkt dla SWOJEJ FIRMY


INTERNET BANKING

Jest to jedna z najnowszych usług zapewniająca bezpieczny dostęp do rachunku bankowego poprzez Internet. Korzystając z Internet Bankingu można przeprowadzać operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Proponowane rozwiązanie umożliwia szybkie korzystanie z produktów bankowych z możliwością obrotu środkami zgromadzonymi na rachunku bez fizycznej obecności w Banku.

Internet Banking to system wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologii internetowej, obsługujący Klienta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok.

Internet Banking nie wymaga instalowania oraz uruchomiania po stronie Klienta jakiegokolwiek dedykowanego oprogramowania - pełna funkcjonalność jest udostępniona za pomocą przeglądarki WWW.

BEZPIECZEŃSTWO

W projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W celu zapewniania poufności i integralności danych System wykorzystuje protokół SSL podpisany certyfikatem Zaufanego Głównego Wystawcy Certyfikatów. Zastosowano 1024 bitowe klucze publiczne i szyfrowanie symetryczne z kluczem o długości 128 bitów. Dzięki temu uzyskiwany jest bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa.

Protokół SSL jest implementowany przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Dostęp do historii rachunku obejmującej wszystkie operacje wykonywane na rachunku za pośrednictwem Banku Internetowego jak również wykonywane w placówkach banku,
 • Zlecanie przelewów krajowych w tym na rzecz ZUS i US z datą bieżącą i przyszłą,
 • Definiowanie zleceń stałych,
 • Dostęp do aktualnych informacji bankowych,
 • Korespondencja z bankiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.Warunkiem korzystania z usługi Bank Internetowy jest posiadanie komputera klasy PC z przeglądarką WWW i dostępem do internetu oraz podpisanie "Umowy o usługi bankowości elektronicznej".

Wersja demonstracyjna usługi

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja użytkownika

Bezpieczeństwo - zaleceniaSMS BANKING

SMS Banking to produkt, dzięki któremu za pośrednictwem telefonu komórkowego można szybko i wygodnie uzyskać informacje na temat obrotów oraz stanu posiadanych środków na rachunku.

SMS Banking umożliwia uzyskanie następujących informacji:
 1. aktualny stan salda na rachunku,
 2. listę ostatnich operacji na rachunku,
 3. wysokości oprocentowania rachunku.

Z usługi w ramach SMS Banking mogą korzystać klienci, którzy:
 1. posiadają w BS Wartkowice rachunek,
 2. posiadają telefon komórkowy,
 3. złożyli wniosek i podpisali umowę o korzystanie z usługi SMS Banking.

Główne zalety systemu SMS Banking:

 1. informacja przychodząca z banku w postaci standardowego SMS jest w każdej chwili dostępna w pamięci telefonu,
 2. opłata za wysyłaną przez klienta wiadomość SMS jest taka, jak za zwykły SMS w posiadanej przez klienta taryfie,
 3. w zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych produktów uzyskacie Państwo w naszych Placówkach.

Załącznik: Wyciąg z taryfy prowizji i opłat