Portfel SGB - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Portfel SGB - aplikacja mobilna
Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej przez nasz Bank w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podglądu historii transakcji dokonywanych kartą oraz dokonywania szybkich płatności zbliżeniowychza pomocą telefonu.
 
Aplikacja Portfel SGB umożliwia:
- dodanie w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
- dokonywanie szybkich płatności telefonem
- sprawdzenie środków dostępnych dla karty,
- podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
- zmianę kodu dostępu do aplikacji.
 
Wymagania formalne:
- posiadanie w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej co najmniej jednej karty płatniczej,
- aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
- akceptacja warunków korzystania z Portfela SGB.
 
Wymagania techniczne:
- system Android w wersji minimum 4.4,
- dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB.
- telefon z funkcją NFC

UWAGA:
W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:
- instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
- instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści