Konta Rolnicze - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Rolnicy
Rachunek rozliczeniowy (bieżący rolniczy) w złotych
Rachunek bieżący:
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • możliwość korzystania z usługi Internet Banking
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
  • zapewnia dostęp do informacji o saldzie rachunku za pośrednictwem telefonu komórkowego - SMS Banking
  Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego
  CODE SWIFT: GBWCPLPP
  .
  Wróć do spisu treści