Władze - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Władze Banku

RADA NADZORCZA

Gabriel Owczarek  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Urbańczyk  –  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dorota Walczak  –  Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Matusiak  –  Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Andrzejczak  –  Członek Rady Nadzorczej


ZARZĄD

Wiesława Klimczak - Prezes Zarządu
Marta Wawrzyniak - Członek Zarządu
Wioletta Kołodziejczak-Jabłońska - Członek Zarządu
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści