Zastrzeganie - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Zastrzeganie kart płatniczych
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy natychmiast  skontaktować się z oddziałem Banku, lub przez 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu dzwoniąc
pod niżej podany numer telefonu:

Zadzwoń : (48) 828 828 828

System Zastrzegania Kart to rozwiązanie, które pozwoli Państwu szybko zastrzec kartę płatniczą, nawet jeśli nie znacie numeru do swojego  banku. Kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia  wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy. Po wypowiedzeniu nazwy wydawcy karty, portal przekieruje Państwa do właściwej infolinii banku w celu zastrzeżenia karty.

Zastrzeżenie karty również można dokonać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu:

w kraju – tel. 22 515-31-50
z zagranicy – tel. (+48) 22 515-31-50

Karta może być zastrzeżona przez :
  • Bank, Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty,
  • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty,
  • zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

Zastrzeżenie (zgłoszenie utraty karty), złożone telefonicznie w First Data Polska S.A. (dawniej PolCard) należy w ciągu 7 dni roboczych potwierdzić na piśmie w placówce prowadzącej rachunek.
 
Uwaga: Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku.
Zastrzeganie dokumentów
Banku Spółdzielczy w Wartkowicach umożliwia zastrzeżenie zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. Może dokonać tego każda osoba, bez konieczności posiadania konta w Banku.

Dokumenty, które można zastrzec:
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny,
  • książeczka marynarska,
  • książeczka wojskowa,
  • karta pobytu,
  • karty płatnicze.
Szczegółoweinformacje:  https://dokumentyzastrzezone.pl/
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści