godziny graniczne - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Godziny graniczne
KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach ustanawia następujące godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych.
Tabela nr 1.

Zlecenia płatnicze, w krajowym obrocie płatniczym złożone w Banku do godziny granicznej
są przekazywane do rozrachunku w tym samym dniu roboczym.

Zlecenia płatnicze, w krajowym obrocie płatniczym złożone w Banku po godzinie granicznej
są przekazywane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.


Tabela nr 2.


Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego EXPRESS ELIXIR ustalona jest na poziomie 20 tys. zł.

Bank na życzenie Klienta może przelew złożony po godzinie 14:15 zaksięgować na Jego rachunku w dniu złożenia, nie zmieni to jednak daty
wysłania przelewu do Banku Odbiorcy (następny dzień roboczy).

Zarząd Banku                
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści