Polityka informacyjna - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Polityka informacyjna w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach
Poniżej prezentujemy zasady weryfikacji i zatwierdzenia ogłaszanych przez Bank Spółdzielczy w Wartkowicach informacji i polityki informacyjnej oraz ogólne zasady i zakres ogłaszania przez Bank informacji dotyczących adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko, częstotliwość ogłaszania informacji, formy i miejsca ogłaszania.

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej określa ogólne zasady oraz zakres ogłaszania przez Bank Spółdzielczy w Wartkowicach informacji dotyczących:
  • adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko,
  • częstotliwości ogłaszania informacji,
  • form i miejsc ogłaszania informacji,
  • zasad weryfikacji i zatwierdzania ogłaszanych informacji i polityki informacyjnej.

Polityka informacyjna, podobnie jak informacje ogłaszane na jej podstawie, przeznaczone są dla:
  • uczestników rynku,
  • innych podmiotów bądź osób zainteresowanych zakresem ogłaszanych informacji.

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach w tym w zakresie adekwatności kapitałowej są dostępne w poniższych linkach:

  • Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach  SPRAWDŹ

  • Informacje podlegające ujawnieniom na podstawie art. 111a ust. 1 ustawy Prawo Bankowe  SPRAWDŹ

  • Podmioty wykonujące czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Wartkowicach  SPRAWDŹ

  • Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej SPRAWDŹ


  • Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wartkowicach  SPRAWDŹ

  • Oświadczenie Zarządu dotyczące adekwatności ustaleń związanych z zarządzaniem ryzykiem – 2019r.  SPRAWDŹ

  • Oświadczenie Zarządu dotyczące ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią działania – 2019r.  SPRAWDŹ

  • Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe  SPRAWDŹ
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści